ВІТАЮ ВАС НА МОЄМУ БЛОЗІ! ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ БАГАТО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, УЧНІВ ТА БАТЬКІВ. НАДІЮСЯ, ЩО ВАМ СПОДОБАЄТЬСЯ. ЛАСКАВО ПРОШУ!

КОРОТКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК

Алгебра та геометрія 8 клас

Урок №49.      12 березня
Тема:  Контрольна робота з теми "Квадратні рівняння"
Розв'язання контрольної роботи мені надіслати на електронну скриньку:  
Тема:  Квадратний тричлен і його корені. 
Розкладання квадратного тричлена  на лінійні 
множники 
Відеоурок

        

Вивчити § 24.  Розв'язати №№ 894(1;3),  897(1,3,5), 902, 905, 909(2, 4), 911, 912, 913, 914.
                                                                               

    Урок № 50 - 51. (Геометрія)  13, 16 березня
Тема: Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло. Многокутник, описаний навколо кола. 

Відеоурок    
         

Вивчити § 22. Розв'язати №№ 815, 820, 822, 824, 825, 828, 829, 830, 831, 832, 833.  

                                                                               

Урок № 52 - 53. (Алгебра) 
20 березня, 2 квітня.
Тема: Розв'язування рівнянь, що зводяться    до квадратних рівнянь

Відеоурок
                                                                          
   


Вивчити § 25. Розв'язати № 932(ІІ стовпчик), №934,  № 936(1; 3),  №938(1;2),  №940,  №942, №944(1;3),    № 946(2;4),  № 948(1;2).
                                                                               


Урок № 52 - 53. (Геометрія) 20, 30 березня
Тема: Поняття площі многокутника. Площа             прямокутника

Відеоурок Вивчити § 23.    Розв'язати № 849(усно), №850, № 852, № 853, №855, № 857, № 859, №861, №863(усно), №865, № 867, № 868.

Алгебра.      Урок №54 - 55.      3,  9 квітня
Тема:  Розв'язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь
Відеоурок 
Вивчити § 26.    Розв'язати №№ 968, 969, 970, 971, 972, 973, 975, 977, 978, 979, 982.
                                                                                 

Геометрія      Урок № 54 - 55.        3,  6 квітня
Тема: Площа паралелограма
Відеоурок


Вивчити § 24.    Розв'язати №№ 884, 885, 886, 887, 890, 891, 892, 894, 896, 897, 898, 899. (Задачі записати у зошит. Формули запам'ятати).
                                                                                 
Алгебра.          Урок №56       10 квітня
Тема: Розв'язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь. Самостійна робота з теми "Рівняння, що зводяться до квадратних"
І. Запитання на повторення
1. Що називають квадратним тричленом?
2. Що називають коренем квадратного тричлена?
3. Як розкласти квадратний тричлен ах²+bx+c на множники?
4. Якими методами можна розв'язувати рівняння?
5. Яке рівняння називають біквадратним?
6. Як розв'язують біквадратне рівняння?
ІІ. Розв'язування вправ та задач
1. Розв'язати рівняння:  а) х⁴+5х²-6=0.
Розв'язання. Нехай х² = t, тоді х⁴ =  (х²)² = t², отримаємо:
            t² + 5t - 6 = 0. За теоремою Вієта t₁=-6; t₂=1. Тоді 
           х² = - 6 - не має розв'язку; х² = 1, звідси х₁ = - 1, х₂ = 1.
            Відповідь. - 1; 1.
            б) 9 - 4(х - 2)² = 0.
Розв'язання.  9 - 4(х² - 4х +4) = 0;   9 - 4х² + 16х - 16 = 0 або 
                       - 4х² + 16х - 7 = 0,  4х² - 16х + 7 = 0. Шукаємо дискримінант D = 16² - 4٠4٠7 = 256 - 112 = 144, звідси 
                         х₁= (16 - 12)/8 = 0,5;   х₂ = 3,5.
            Відповідь.   0,5;  3,5.
2. Скоротити дріб:      (2х² + х - 6)⧸(2х² - 3х).
Розв'язання.     Квадратний тричлен 2х² + х - 6 розкладемо на множники. 2х² + х - 6 = 0, звідки за формулами коренів квадратного рівняння дістанемо: х₁= 1,5,   х₂ = - 2.
              (2х² + х - 6)⧸(2х² - 3х) = 2(х - 1,5)(х + 2)⧸х(2х - 3) = 
              = (2х - 3)⧸х(2х - 3) = (х + 2)⧸х. 
Відповідь.  (х + 2)⧸х. 
ІІ. Розв'язати задачі: №№ 976, 980, 981, 983. 
ІІІ. Виконати самостійну роботу на ст.221 
       (Завдання 4; 5; 7; 8).
Розв'язки присилать мені на електронну скриньку                                ososok19601020@ukr.net , або на вайбер, або на месенджер
                                                                                 
Геометрія. Урок № 56 - 58.   10, 13 квітня
Тема: Площа трикутника. 
Розв'язування задач
Відеоурок 


Вивчити § 25.    Розв'язати №№912, 913, 914(усно), 916, 917, 918, 920, 921, 922, 923, 925, 927, 928, 930, 932.
                                                                                 
Геометрія.    Урок № 59 - 60.   17, 24 квітня        Тема:            Площа трапеції
Відеоурок 


Вивчити § 26.    Розв'язати №№941, 943, 945, 946, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 960.
                                                                                 
Алгебра.   Урок №57                  16 квітня
Тема:   Контрольна робота з теми "Квадратний тричлен. Рівняння, що зводяться до квадратних"


Розв'язки присилать мені на електронну скриньку                                ososok19601020@ukr.net , або на вайбер, або на месенджер
Контрольні роботи надіслати до 23 квітня
                                                                                                              
Алгебра.         Урок № 58               17 квітня
Повторення
Тема:       Додавання і віднімання дробів 
з різними  знаменниками
Відеоурок


Повторити §4. Розв'язати з підручника
 №№421, 423, 424(2,4,6), 426.
                                                                                 
Алгебра.        Урок №59             23 квітня
Тема: Тотожні перетворення раціональних виразів на повторення
Відеоурок 

Повторити §7. Розв'язати з підручника
№№448, 450(1), 453.
                                                                                 
Алгебра.        Урок № 60.              24 квітня
Тема:       Розв'язування раціональних рівнянь на повторення
Відеоурок 


Повторити §8. Розв'язати з підручника    
 №№459, 460, 462, 463.
                                                                                 
Геометрія.  Урок № 61.            27 квітня
Тема: Розв'язування задач з теми "Площі многокутників"
І. Повторити формули площ прямокутника, трикутників, паралелограма, ромба, трапеції. Записати відповідні формули.
ІІ Самостійна робота за відеоуроком
ІІІ. Розв'язати з підручника №№961, 962, 964. Підготуватися до контрольної роботи.
                                                                                 
Геометрія.     Урок № 62.        30 квітня
Тема:      Контрольна робота
1. Сторони паралелограма дорівнюють 6 см і 15 см. Висота, проведена до меншої сторони, дорівнює 10 см. Знайти другу висоту цього паралелограма.

2. Бісектриса кута прямокутника поділяє сторону на відрізки 12 см і 8 см, починаючи з вершини протилежного кута. Обчислити площу прямокутника.

3. Знайти площу трапеції з основами 4 см і 32 см, якщо бічна сторона, що дорівнює 16 см, утворює з більшою основою кут 30º.
Розв'язки подати до 5 травня на   ososok19601020@ukr.net , або на вайбер, або на месенджер
                                                                                   
Геометрія. Урок № 63.              4  травня
Тема: Розв'язування задач на повторення 
"Чотирикутники та їх властивості"
І. Повторення


ІІ. Дати відповіді на запитання:
1. Яку фігуру називають чотирикутником?
2. Чому дорівнює сума кутів чотирикутника?
3.Яку фігуру називають паралелограмом?
4. Сформулювати властивості паралелограма.
5. Яку фігуру називають прямокутником?
6. Сформулюйте властивості прямокутника.
7. Яку фігуру називають ромбом?
8. Сформулювати влативості ромба.
9. Яку фігуру називають квадратом?
10. Сформулюйте властивості квадрата.
11. Яку фігуру називають трапецією?
12. Сформулюйте властивості трапеції.
ІІІ. Розв'язати з підручника №№ 345, 359, 365, 366, 371, 388, 393.
ІV.Повторити §§1, 2, 3, 4, 5, 6.
                                                                                 
Алгебра.    Урок №61, 62.        7 травня
Тема:  Повторення. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені
І. Повторення


ІІ. Дати відповіді на запитання:
1. Що називається арифметичним квадратним коренем?
2. Сформулювати властивості арифметичного квадратного кореня.
3. Які вирази називають подібними радикалами?
4. За яким правилом можна додавати (віднімати) подібні радикали?
5. Нагадати формули скороченого множення.
6. Які вирази називаються взаємно спряженими?
ІІІ. Розв'язати з підручника №№ 761, 762, 764, 766.
ІV.Повторити  §§17, 18.
                                                                                 
Алгебра.       Урок №63.        8 травня
Тема:  Розв'язування неповних квадратних рівнянь на повторення
І. Повторення


ІІ. Дати відповіді на запитання:
1. Які рівняння називаються квадратними?
2. Які квадратні рівняння називаються неповними?
3. Як розв'язується рівняння вигляду  𝐚𝐱² = 0?
4. Як розв'язується рівняння вигляду  𝐚𝐱² + с = 0?
5. Як розв'язується рівняння вигляду  𝐚𝐱² + 𝐛𝐱 = 0?
ІІІ. Розв'язати з підручника №№993, 994, 996.
ІV.Повторити  § 20.
                                                                                 
Геометрія.     Урок № 64.         8 травня
Тема:  Розв'язування задач на повторення з теми "Середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику"
І. Повторення


ІІ. Дати відповіді на запитання:
1. Який трикутник називається прямокутним?
2. Який відрізок називають середнім пропорційним двох відрізків?
3. Як називаються відрізки, на які поділяє гіпотенузу висота?
4. Сформулюйте теорему про середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику.
ІІІ. Розв'язати з підручника №№ 610, 611, 612, 613.
ІV.Повторити  § 15.
                                                                                 
Алгебра.    Урок № 64.       14 травня
Тема:   Розв'язування квадратних рівнянь на повторення
І. Повторюємо!


ІІ. Дайте відповіді на запитання:
1. Які рівняння називаються квадратними?
2. Що називають дискримінантом квадратного рівняння?
3. Скільки коренів має квадратне рівняння залежно від значення дискримінанта?
4. Випишіть формулу коренів квадратного рівняння.
ІІІ. Розв'язати з підручника №№1001, 1002, 1004.
ІV.Повторити §21, 22.
                                                                                 
Алгебра.     Урок № 65.              15 травня
Тема: Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь
І. Повторення


ІІ. Дайте відповіді на запитання:
1. Які рівняння називаються біквадратними?
2. Як розв'язують біквадратні рівняння? 
3. Якими методами можна розв'язувати рівняння?
ІІІ. Розв'язати з підручника №№1037, 1041.
ІV.Повторити §25.
                                                                                 
Геометрія.      Урок № 65.        15 травня
Тема:   Розв'язування задач на повторення з теми "Теорема Піфагора"
І. Повторення


ІІ. Дайте відповіді на запитання:
1. Сформулюйте і запишіть у вигляді рівності теорему Піфагора.
2. Сформулюйте теорему, обернену до теореми Піфагора.
3. Який трикутник називають єгипетським?
4. Які трійки чисел і трикутники називають піфагоровими?
ІІІ. Розв'язати інтерактивну вправу


ІV.Повторити § 18 і розв'язати з підручника №783, 784.
                                                                                 
Геометрія.   Урок № 66       18 травня
Тема:   Розв'язування задач з теми "Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника"
І. Повторення


ІІ. Дайте відповіді на запитання:
1. Що таке синус гострого кута прямокутного трикутника?
2. Що таке косинус гострого кута прямокутного трикутника?
3. Що таке тангенс гострого кута прямокутного трикутника?
4. Записати залежності, що пов'язані між сторонами і кутами прямокутного трикутника.
ІІІ. Розв'язати з підручника №№ 798, 800, 804.
ІV. Повторити §20.
                                                                                 
Алгебра.     Урок № 66.          20 травня
Тема:   Розв'язування задач на повторення за допомогою дробових раціональних рівнянь
І. Повторення 


ІІ. Розв'язати з підручника №№1048, 1049, 1050. 
ІІІ. Підготовитися до підсумкової контрольної роботи.
                                                                                 
Алгебра.      Урок № 67.       22 травня 
 Тема:  Підсумкова контрольна робота
                                                                                 
Геометрія.      Урок № 67.     22 травня
Тема:  Розв'язування задач на повторення з теми "Площі многокутників"
І. Повторення


ІІ. Розв'язати з підручника №№ 989, 996, 1000, 1004.
ІV. Повторити §§23 - 26. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи.
                                                                                 
Геометрія.  Урок № 68.        25 травня
Тема:   Підсумкова контрольна робота
1. В рівнобічній трапеції один із кутів дорівнює 60º, бічна сторона дорівнює 24 см, а сума основ дорівнює 43 см. Знайти основи трапеції.
2. В прямокутному трикутнику висота, проведена до гіпотенузи, дорівнює 36 см і поділяє її на відрізки у відношенні 9 : 16. Обчислити периметр трикутника.
3. Площа трапеції дорівнює 35 см², одна з її основ дорівнює 8 см, а висота 7 см. Знайти другу основу трапеції.
                                                                                 
Алгебра.   Урок № 68, 69.  28,  29 травня
Тема:   Розв'язування вправ на повторення з теми " Графіки функцій у = х² та у = √х.
І. Повторення
1. Графік функції у = х²


1. Графік функції у = √х, її властивості.

ІІ. Розв'язати з підручника № 719, 720,724, 771(1),773.
                                                                                 
Геометрія.     Урок № 69, 70.   29 травня
Тема:   Розв'язування задач на повторення "Середня лінія трикутника та трапеції"
І. Повторення 
1. Середня лінія трикутника


2. Середня лінія трапеції

ІІ. Розв'язати з підручника № 415, 419, 421, 426, 429.

Немає коментарів:

Дописати коментар