ВІТАЮ ВАС НА МОЄМУ БЛОЗІ! ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ БАГАТО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, УЧНІВ ТА БАТЬКІВ. НАДІЮСЯ, ЩО ВАМ СПОДОБАЄТЬСЯ. ЛАСКАВО ПРОШУ!

КОРОТКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК

Алгебра та геометрія 7 клас


Урок № 52-53.(Алгебра), 16, 18 березня 
2020 н.р.
Тема: Лінійна функція, її графік та властивості
Відеоурок

       


Вивчити § 19.  Виконати  №№ 772, 773, 
774, 775, 776, 777.
Виконати самостійну роботу на ст. 170. 
(І і ІІ варіанти)
  Розв'язки надсилати   мені на: електронна скринька ososok19601020@ukr.net
                                                                                

Урок № 50 - 53. (Геометрія), 12, 16, 19, 30 березня 2020 н.р.
Тема: Коло, вписане у трикутник. Коло, описане навколо трикутника.
Відеоурок.

Вивчити § 23, 24.  Виконати  №№ 622(усно), 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 633, 640(усно), 642, 644, 645, 646, 647, 648, 650.
Звернути увагу на умову задачі №652 і запам'ятати (розв'язувати не потрібно)

                                                                                 

Урок № 54. (Алгебра)  30 березня.
Тема: Контрольна робота з теми "Функція"
Розв'язки надсилати   мені на: електронна скринька ososok19601020@ukr.net

     Надіслати до 2 квітня    


                                                                                 

 Алгебра    Урок №55.                  1 квітня   
Тема: Лінійне рівняння з однією змінною.   
Відеоурок
                                                                          

Вивчити § 20, 21.  Виконати  №№ 849, 850(а;в), 851(а;в), 854(а,б), 855(а), 856, 857(а)
                                                                                  
Геометрія.     Урок №54.     2 квітня
Тема: Взаємне розміщення двох кіл
Вивчити §25. Розв'язати №№657, 658, 659, 660, 661, 663, 664. 
                                                                                 
Алгебра.   Урок№56 - 57.           6, 8  квітня      
Тема:  Лінійне рівняння з двома змінними та його графік
Відеоуроки
Вивчити § 23, 24.  Виконати  №№ 943, 944(а,б), 950(усно), 951, 984, 987(а), 988, 989, 990(а), 992, 993(а),996(а).
                                                                                 
Геометрія.  Урок № 55.             6 квітня 

Тема:  Задачі на побудову. Побудова трикутника за трьома сторонами. Побудова відрізка, що дорівнює даному
Відеоуроки
Вивчити §26(Задача1), §27(Задача 1). Розв'язати №№718, 719, 720, 722, 724, 725.
                                                                                 
Геометрія.       Урок №56.       9 квітня
Тема: Побудова кута, що дорівнює даному. Побудова бісектриси кута
Відеоурок
Вивчити §27(Задача 2 і 3) 
Розв'язати №№722, 723, 724, 725.
                                                                                 
Алгебра.      Урок №59.    13 квітня
Тема: Система двох лінійних рівнянь із двома змінними  та його розв'язок. Графічний спосіб розв'язування системи 
Відеоурок
    Вивчити § 25.  Виконати  №№1023(а,б), 1025(а,в), 1027(а), 1029(а), 1033(а). 
                                                                                 

Геометрія.  Урок № 57.           13 квітня
Тема:     Поділ відрізка навпіл. Побудова           прямої, перпендикулярної до даної
Відеоурок
Вивчити §27(Задача 4 і 5) 
Розв'язати №№726, 727, 728, 729.
                                                                                Алгебра.   Урок № 60-61.         15,  22 квітня  
Тема:   Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки
Відеоурок

Вивчити § 26.  Виконати  №№1052, 1055, 1057, 1059, 1062, 1064(а), 1067(а,в), 1068(а). 
                                                                                 
Геометрія.         Урок № 58.          16 квітня
Тема:   Основні задачі на побудову
Відеоурок


Розв'язати з підручника  №№730, 738, 740, 745. Підготуватися до контрольної роботи: повт. §§ 21 - 27.
                                                                                 
Геометрія.        Урок №59.           23 квітня
Тема:    Контрольна робота
1. Дано АВ і АС - дотичні до кола. Довести, що АО - бісектриса ∠ВАС. (Див. мал.)
2. Точка дотику вписаного кола поділяє бічну сторону рівнобедреного трикутника на відрізки 3 см і 5 см, рахуючи від основи. Знайти периметр трикутника.
3. Кут між радіусами, проведеними до кінців хорди, дорівнює 40⁰. Знайти кут ВАС - між цією хордою і дотичною до кола в кінці хорди. (Див. мал.)

Розв'язки подати до 28 квітня
                                                                                 
Алгебра.   Урок № 62-63.             27,  29 квітня
Тема:   Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання
Відеоурок


Вивчити § 27.  Виконати  №№1086(а), 1088(б), 1089(а), 1091(б), 1092, 1094, 1101(а), 1102(б), 1103(а), 1106.
                                                                                 
Геометрія.    Урок №60.        27 квітня
Повторення
Тема: Розв'язування задач з теми "Найпростіші геометричні фігури та їх властивості. Суміжні та вертикальні кути"
І. Дати відповіді на запитання:
1. Що вивчає геометрія?
2. Назвіть основні геометричні фігури на площині.
3. Скільки прямих можна провести через дві точки?
4. Що таке промінь? Що таке відрізок?
5. Які промені називаються доповняльними?
6. Сформулюйте основну властивість вимірювання довжин відрізків.
7. Яку фігуру називають кутом?
8. Сформулюйте основну властивість вимірювання кутів.
9. Який промінь називають бісектрисою кута?
10. Які кути називаються суміжними?
11. Сформулюйте теорему про властивість суміжних кутів.
12. Які кути називаються вертикальними?
13. Яку властивість мають вертикальні кути?
ІІ. Виконати практичні завдання в зошиті:
1. Через 3 точки, які не лежать на одній прямій, проведіть усі можливі прямі, кожна з яких проходить через дві дані прямі. Скільки таких прямих буде? На скільки частин ці прямі поділять площину?
2. Накреслити промінь. Накреслити доповняльний до нього промінь. 
3. Накреслити відрізок довжиною 8 см. Взяти на ньому точку так, щоб вона поділила даний відрізок навпіл.
4. Накреслити кути, що дорівнюють 40º, 120º, 90º, 180º. Як називаються ці кути?
5.  Побудуйте кут 80º, і побудуйте бісектрису цього кута. Скільки градусів становить кут між стороною кута та його бісектрисою?
ІІІ.Повторити з підручника §1 - §6.  Розв'язати №№ 66, 69, 70, 79, 229, 232, 237, 238.
                                                                                 

Геометрія.    Урок № 61.          30 квітня
Тема:  Повторення. 
Ознаки паралельності прямих
І. Відеоповторення
    

ІІ. Дати відповіді на запитання:
1. Які прямі називаються паралельними?
2. Сформулюйте аксіому паралельності прямих.
3. Що таке січна?
4. Як називаються кути, утворені при перетині двох прямих січною?
5. Сформулювати ознаку паралельності прямих.
6. Сформулюйте наслідки з ознаки паралельності прямих.
7. Сформулюйте властивості паралельних прямих.
ІІІ. Розв'язати з підручника №№255, 256, 257, 261, 262.
ІV. Повторити §§ 8, 9, 10.
                                                                                 
Алгебра.     Урок №64 - 65.  4,   6 травня
Тема: Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними
Відеоурок 


Вивчити § 28.  Виконати  №№1126, 1128, 1130, 1132, 1135, 1137, 1141, 1143, 1147, 1149.
Підготовитися до контрольної роботи: повт. §§ 21, 22, 26, 27.
                                                                                 
Геометрія.    Урок № 62 - 63.       4,  7 травня
Тема: Повторення. Розв'язування задач з теми "Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник та його властивості"
І. Повторення 

ІІ. Розв'язати з підручника №№521, 522, 531, 537, 540.
ІІІ. Повторити §§ 13, 14, 15, 16.
                                                                                 
Алгебра.   Урок № 66.            13 травня 
Тема:         Контрольна робота


1. Розв'язати систему рівнянь  способом підстановки:

         4х + 3у = 2, 
      ⎨ х - 4у = - 9.
2. Розв'язати систему рівнянь способом додавання:

          3х + 5у = 21,
       ⎨5х - 3у = - 9.
3. Розв'язати задачу за допомогою системи рівнянь.
   Різниця двох чисел дорівнює 13,22, а їх сума дорівнює 38,8.  Знайти ці числа.
4. Розв'язати систему рівнянь одним із способів:

           5х - у = 11, 
        ⎨7х + 2у = 12.

Розв'язки подати до 18 травня!
                                                                                 
Геометрія.  Урок № 64 - 65.    14 травня
Тема:  Розв'язування задач з теми "Зовнішній кут трикутника. Прямокутні трикутники"
І. Повторюємо зовнішній кут трикутника
    


ІІ. Повторюємо прямокутні трикутники


ІІІ. Розв'язати з підручника №№553, 557, 564, 568. 
ІV. Повторити §§ 18, 19.
                                                                                 
Алгебра.    Урок № 67.       18 травня
Тема:  Повторення. Перетворення виразів
І. Повторення. 
1. Формули скороченого множення


2. Приклади застосування формул


ІІ. Розв'язати з підручника №№1181, 1184, 1190, 1194(а, в).
                                                                                 
Геометрія.    Урок № 66.         18 травня
Тема: Розв'язування задач на повторення з теми  "Коло і круг". 
І. Повторення. 


ІІ. Розв'язати з підручника №№759, 762, 764, 780.
ІІІ. Повторити §§21 - 25. Підготовитися до підсумкової контрольної роботи.
                                                                                 
Алгебра.         Урок № 68.         20 травня
Тема:  Розв'язування рівнянь на повторення
І. Повторення


ІІ. Дати відповіді на запитання
1. Що таке рівняння?
2. Що називається коренем рівняння? 
3. Що означає "розв'язати рівняння"?
4. Сформулюй основні властивості рівнянь.
5. Які рівняння називаються лінійними?
ІІІ. Розв'язати з підручника №№ 1220, 1221, 1223.
ІV. Повторити §§20, 21.
                                                                                 
Геометрія.     Урок № 67.        21 травня 
    Тема: Підсумкова контрольна робота
1. На відрізку АВ довжиною 22 см взята точка М. Знайти довжину відрізка АМ, якщо довжина відрізка ВМ на 12 см менша довжини відрізка АМ.
2. Суміжні кути відносяться як 3:5. Знайти ці суміжні кути.
3. Периметр рівнобедреного трикутника 20,2 см. Знайти сторони цього трикутника, якщо його основа на 4 см більше бічної сторони.
4. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 136⁰. Знайти внутрішні кути трикутника, не суміжні з ним, якщо один із них на 22⁰ більший іншого.
                                                                                                           
Алгебра.    Урок № 69 - 70.   25,  27 травня
Тема:  Розв'язування рівнянь та задач за         допомогою рівнянь
І. Повторення
1. Приклади розв'язування рівнянь                                                                                                        

2. Приклади розв'язування задач


ІІ. Дати відповіді на запитання
1. Які рівняння називаються рівняннями першого степеня?
2. Скільки коренів може мати лінійне рівняння?
3. Скільки коренів може мати рівняння першого степеня?
4. Які бувають математичні моделі під час розв'язування задач?
5. З яких етапів складається розв'язування задачі методом математичного моделювання? 
ІІІ. Розв'язати з підручника №№ 922, 923, 924.
                                                                                 
Геометрія. Урок № 68, 69, 70.  25, 28 травня
Тема: Розв'язування задач на повторення з теми "Коло, вписане в трикутник і коло, описане навколо трикутника"
І. Повторення 
1. Коло, вписане в трикутник

2. Коло, описане навколо трикутника

ІІ. Дати відповіді на запитання
1. Яке коло називається вписаним у трикутник?
2. Згадайте теорему про коло, вписане в трикутник та наслідки з неї.
3. Що називають серединним перпендикуляром до відрізка?
4. Яке коло називають описаним навколо трикутника?
5. Згадайте теорему про коло, описане навколо трикутника та наслідки з неї.
ІІІ. Розв'язати з підручника №№773, 774, 776. 

Немає коментарів:

Дописати коментар