ВІТАЮ ВАС НА МОЄМУ БЛОЗІ! ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ БАГАТО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, УЧНІВ ТА БАТЬКІВ. НАДІЮСЯ, ЩО ВАМ СПОДОБАЄТЬСЯ. ЛАСКАВО ПРОШУ!

КОРОТКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК

Готуємося до ЗНО

Як повинна проходити підготовка до ЗНО?
Дуже важливо розуміти, що ЗНО - це не просто іспит, тому підготовка до нього теж повинна бути спеціальною. Старі, традиційні методи підготовки вступних  іспитів  не підходять.
    Що становить основу підготовки до ЗНО? Формування вміння проходити екзаменаційні випробування в тестовому режимі. Крім того, потрібно повторювати, систематизувати теорію і головне - напрацьовувати інтуїцію. Адже інтуїція - це робота нашої підсвідомості. Наш мозок як комп'ютер, він не може абсолютно всі напрацьовані «файли» тримати на «робочому столі». Інтуїція повинна спрацювати в потрібний момент під час роботи з тестами на ЗНО. Коли ти мобілізований, у тебе автоматично повинен з'явитися на «робочому столі» той файл, який зберігався десь в підсвідомості.                                                                          
     Здавалось ще зовсім недавно  ви купували багато товстих довідників, підручників, хрестоматій, збірників з задачами для підготовки до ЗНО  з думками про те, як Ви будете готуватись. Можливо Ви не тратили час дарма, і використовували цю літературу: вчили, читали, розв'язували задачі та тести, або, принаймні, намагались.
    Тепер у Вас виникає запитання: "Чи потрібно було мені починати підготовку до ЗНО так рано, адже я вже майже нічого не пам'ятаю з того що вчив на початку року"? Звичайно потрібно! Ви значно спростили собі майбутню підготовку. І тепер Вам залишилось декілька кроків  для того, щоб отримати максимальні результати ЗНО.
     І так у Вас  наявний певний багаж знань та бажання здати зовнішнє тестування на 200 балів.
    Перш за все, з чого потрібно почати - це систематизувати усе те, що Ви вивчили. Забудьте про важку артилерію, у Вас не має часу на те, щоб читати багато непотрібного! Визначте основне з того, що Вам потрібно знати, відповідно до визначеної програми ЗНО.   Наприклад:   випишіть усі необхідні формули з математики та короткі пояснення до них. Це допоможе вам краще запам'ятати головне з того, що ви вивчили і буде  зручним під час розв'язування задач та пробного тестування ЗНО. Звичайно ж не забувайте переглядати ці записи, постійно повторюйте те, що ви вже вивчили.
    Не забувайте про проходження тренувальних тестів в форматі ЗНО, скачаних з Інтернету (наприклад із сайту"Підготовка до ЗНО"), або проходьте їх в режимі онлайн. Скачайте тестування ЗНО минулих років  та спробуйте розв’язати  їх без літератури, та вкластися в час, відведений на їх проходження.
    Під час вивчення не зосереджуйтесь довго на одній темі. Після того як ви вивчили щось нове - не забувайте повторювати пройдений матеріал. І ще одне правило, яке напевно є одним з найважливіших - це позитивні думки. Думайте про позитивні результати, не хвилюйтесь і не бійтесь. Уявляйте собі момент, коли ви отримали відмінні результати ЗНО. Що ви будете відчувати в цей момент? Це буде додатковим стимулом для того, щоб краще підготуватись на зовнішнє тестування. Недарма кажуть: "Думки - матеріалізуються"...
Тож вдалої підготовки до ЗНО   та досягнення максимальних результатів…
    Корисні поради щодо підготовки до ЗНО    з математики:
    Тренуйтеся ров'язувати задачі з самих проблемних тем, а перед тестуванням - все повністю, щоб довести навички до автоматизму.
    Знати назубок: тригонометричні формули, властивості логарифмів, схеми розв’язування ірраціональних рівнянь і нерівностей, арифметичну і геометричну прогресії й інші важливі теми.
    Читайте умову по кілька разів: дуже часто в них містяться хитрощі. А також від хвилювання можна переплутати умови завдання: наприклад, там буде сказано "знайти найменший корінь", а ви будете шукати найбільший.
    У завданнях звертайте особливу увагу на оформлення і логіку рішення.
Перш за все  ви повинні    повторити, як:
- виконувати математичні розрахунки;                                                                                               - виконувати перетворення виразів ( знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);
- розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;
- знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об'єми);
- розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;      А також:
     не забудьте повторити, як виглядають графіки елементарних функцій та їх перетворення. Повторіть основні формули з алгебри та геометрії. Запам'ятайте "Золоті правила" досягнення    максимального результату на ЗНО.
     Перегляньте рекомендації щодо тактики виконання тестів.
     Також зверніть увагу на основну літературу для підготовки до ЗНО з математики. Наполеглива підготовка до ЗНО є запорукою успіху на зовнішньому тестуванні. Якщо на протязі року, ви самовіддано готувалися до тестування, то можете сподіватися на гарні результати ЗНО. А якщо ні, то починаймо готуватися...
Рекомендації  на допомогу учневі щодо тактики виконання тестів
    Для того щоб Ви могли впевнено впоратися з тестом  у напруженій екзаменаційній обстановці, пропоную деякі найбільш прямі й універсальні рецепти із приводу  тактики їхнього виконання.
    Тренуйтеся! Перед офіційним тестуванням варто виконувати якнайбільше тестів – просто заради тренування. Це дає можливість познайомитись з типовими конструкціями тестових завдань, а також отримати досвід самоспостереження й оптимальної саморегуляції під час тестування.
    Поспішайте! Тренуйтеся із секундоміром у руках. Засікайте час виконання тестів, обмежуйте його.
    Пропускайте! Треба навчитися пропускати    складні або незрозумілі завдання. Пам’ятайте: у тесті завжди знайдуться такі, з якими Ви обов’язково впораєтеся. Просто нерозумно недобрати балів тільки тому, що Ви не дійшли до «своїх» завдань, а «застрягли» на тих, навчальний матеріал яких невідомий. Звичайно, така тактика може принести успіх далеко не завжди. Якщо тест побудований за принципом «сходів» і починається з легких питань, то не варто пропускати всі перші завдання.
Виключайте! Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати відразу правильну відповідь, а послідовно виключати ті, які явно не підходять.
Думайте тільки про поточне завдання! Коли Ви бачите нове завдання, забувайте все, що було в попередньому. Думайте тільки про те, що кожне нове завдання – це шанс набрати бали.
Читайте завдання до кінця! Поспіх не повинен приводити до того, що Ви будете намагатися зрозуміти умови завдання за «першими словами» і добудовувати кінцівку у власній уяві. Це правильний спосіб зробити прикрі помилки в питаннях.Не засмучуйтеся! Навіть якщо Вам здається,   що Ви допустили занадто багато помилок і просто завалили тест, пам’ятайте, що дуже часто таке відчуття є помилковим: при порівнянні Ваших результатів з іншими може з’ясуватися, що інші допустили ще більше помилок. У підсумку Ви одержите якщо не найвищий тестовий бал, то цілком пристойний.
Заплануйте два кола! Сплануйте час виконання тесту таким чином, щоб пройти всі завдання «по першому колу». Тоді Ви зможете повернутися до складних завдань, які Вам спочатку довелося пропустити.Пам’ятайте, що напередодні іспиту не слід перенавантажувати себе. Навпаки, потрібно добре виспатися, встати бадьорим, з гарним настроєм, адже Вам необхідно використати всі свої можливості, здібності й уміння.                                            
Учень повинен знати!
АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ
Розділ: ЧИСЛА І ВИРАЗИ
Дійсні числа (натуральні, цілі, рацiональнi та iррацiональні), їх порівняння та дії з ними. Числові множини та співвідношення між ними
- властивості дій з дійсними числами;
- правила порівняння дійсних чисел;
- ознаки подiльностi натуральних чисел на 2, 3, 5, 9, 10;
- правила округлення цілих чисел і десяткових дробів;
- означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня n-го степеня;
- властивості кopeнів;
- означення степеня з натуральним, цілим та раціональним показниками, їхні властивості;
- числові проміжки;
- модуль дійсного числа та його властивості
Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки
- відношення, пропорції;
- основна властивість пропорції;
- означення відсотка;
- правила виконання відсоткових розрахунків,знаходження відношення чисел у вигляді відсотка, відсоток від числа, число за значенням його відcoткa;
- розв'язування задач на вiдсотковi розрахунки та пропорції
Рацiональнi, iррацiональнi, степеневі, показникові, логарифмiчнi, тригонометричні вирази та їхні перетворення
- означення області допустимих значень змінних виразу зі змінними;
- означення тотожно рівних виразів, тотожного перетворення виразу, тотожності;
- означення одночлена та многочлена;
- правила додавання, вiднiмання i множення одночленів та многочленів;
- формули скороченого множення;
- розклад многочлена на множники;
- означення алгебраїчного дробу;
- правила виконання дій з алгебраїчними дробами;
- означення та властивості логарифма, десятковий i натуральний логарифми;
- основна логарифмічна тотожність;
- означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргументу;
- основна тригонометрична тотожність та наслідки з неї;
- формули зведення;
- формули додавання та наслідки з них.
Розділ: РIВНЯННЯ, НEPIВHOCТI ТА ЇХ СИСТЕМИ
Лiнiйнi, квaдpaтні, рацiональнi, iррацiональнi, показникові, логарифмiчнi, тригонометричні рівняння, неpiвності та їx системи. 3астосування рівнянь, нерівностей та їx систем до розв'язування текстових задач
- рівняння з однією змінною, означення кореня (розв'язку) рівняння з однією змінною;
- нepiвність з однією змінною, означення розв'язку нepiвнocтi з однією змінною;
- означення розв'язку системи рівнянь з двома змінними та методи їх розв'язань;
- рівносильні рівняння, нерівності та їх системи;
- методи розв'язування раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмiчних, тригонометричних рівнянь
Розділ: ФУНКЦІЇ
Лiнiйнi, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмiчнi та триroнометричнi функції, їх основні властивості. Числові послiдовностi
- означення функції, область визначення, область значень функції, графік функції;
- способи задання функцій, основні властивості та графіки функцій, указаних у назві теми;
- означення функції, оберненої до заданої;
- означення арифметичної та геометричної прогресій;
- формули n-го члена арифметичної та геометричної прогресій;
- формули суми n перших членів арифметичної та геометричної прогресій;
- формула суми нескінченної геометричної прогресії зі знаменником |q| > 1
Похідна функції, її геометричний та фізичний змicт. Похідні елементарних функцій. Правила диференціювання
- рівняння дотичної до графіка функції в точці;
- означення похідної функції в точці;
- фізичний та геометричний зміст похідної;
- таблиця похідних елементарних функцій;
- правила знаходження похідної суми, добутку, частки двох функцій;
- правило знаходження похідної складеної функції
Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графiкiв функцій
- достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку;
- екстремуми функції;
- означення найбільшого i найменшоro значень функції
Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ криволінійних трапецій
- означення первicної функції, визначеного інтеграла, криволінійної трапеції;
- таблиця первісних функцій;
- правила знаходження первісних;
- формула Ньютона - Лейбнiца
Розділ: ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВIРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ
Перестановки (без повторень). Комбінаторні правила суми та добутку. Ймовiрність випадкової події. Вибіркові характеристики
- означення перестановки (без повторень);
- комбінаторні правила суми та добутку;
- класичне означення ймовiрностi події, найпростiшi випадки підрахунку ймовірностей подій;
- означення вибіркових характеристик рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення);
- графiчна, таблична, текстова та інші форми подання статистичної інформації
ГЕОМЕТРІЯ
Розділ: ПЛАНІМЕТРІЯ
Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості
- поняття точки і прямої, променя, відрізка, ламаної, кута;
- аксіоми планiметрiї;
- суміжні та вертикальні кути, бісектриса кута;
- властивості суміжних та вертикальних кутів;
- властивість бісектриси кута;
- паралельні та перпендикулярні прямі;
- перпендикуляр і похила, серединний перпендикуляр, відстань від точки до прямої;
- ознаки паралельності прямих;
- теорема Фалеса, узагальнена теорема Фалеса
Коло та круг
- коло, круг та їх елементи;
- центральні, вписані кути та їх властивості;
- властивості двох хорд, що перетинаються;
- дотичні до кола та її властивості
Трикутники
- види трикутників та їх основні властивості;
- ознаки рівності трикутників;
- медіана, бісектриса, висота трикутника та їх властивості;
- теорема про суму кутів трикутника;
- нерівність трикутника;
- середня лінія трикутника та її властивості;
- коло, описане навколо трикутника, і коло, вписане в трикутник;
- теорема Піфагора, пропорційні відрізки прямокутного трикутника;
- співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;
- теорема синусів;
- теорема косинусів
Чотирикутник
- чотирикутник та його елементи;
- паралелограм та його властивості;
- ознаки паралелограма;
- прямокутник, ромб, квадрат, трапеція та їх властивості;
- середня лінія трапеції та її властивість;
- вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники
Многокутники
- многокутник та його елементи, опуклий многокутник;
- периметр многокутника;
- сума кутів опуклого многокутника;
- правильний многокутник та його властивості;
- вписані в коло та описані навколо кола многокутники
Геометричні величини та їх вимірювання
- довжина відрізка, кола та його дуги;
- величина кута, вимірювання кутів;
- периметр многокутника;
- формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, правильного многокутника, круга, кругового сектора
Координати та вектори на площині
- прямокутна система координат на площині, координати точки;
- формула для обчислення вiдстанi між двома точками та формула для обчислення координат середини відрізка;
- рівняння прямої та кола;
- поняття вектора, довжина вектора, колiнеарнi вектори, рiвні вектори, координати вектора;
- додавання, віднімання векторів, множення вектора на число;
- розклад вектора за двома неколінеарними векторами;
- скалярний добуток векторів та його властивості;
- формула для знаходження кута між векторами, що задані координатами;
- умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що задані координатами
Геометричні перетворення
- основні види та зміст геометричних перетворень на площині (рух, симетрія відносно точки і відносно прямої, поворот, паралельне перенесення, перетворення подібності, гомотетія);
- ознаки подібності трикутників;
- відношення площ подібних фігур
Розділ: СТЕРЕОМЕТРІЯ
Прямі та площини у просторі
- аксіоми і теореми cтepeoмeтpiї;
- взаємне розміщення прямих у просторі, прямої та площини у просторі, площин у просторі;
- ознаки паралельності прямих, прямої і площини, площин;
- паралельне проектування;
- ознаки перпендикулярності прямої і площини, двох площин;
- проекція похилої на площину, ортогональна проекція;
- пряма та обернена теореми про три перпендикуляри;
- відстань від точки до площини, від точки до прямої, від прямої до паралельної їй площини, між паралельними прямими, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими;
- ознака мимобіжності прямих;
- кут між прямими, прямою та площиною, площинами
Многогранники, тіла і поверхні обертання
- двогранний кут, лінійний кут двогранного кута;
- многогранники та їх елементи, основні види многогранників: призма, паралелепіпед, піраміда, зрізана піраміда;
- тіла і поверхні обертання та їх елементи, основні види тіл і поверхонь обертання: циліндр, конус, зрізаний конус, куля, сфера;
- перерізи многогранників та тіл обертання площиною;
- комбінації геометричних тіл;
- формули для обчислення площ поверхонь, об’ємів многогранників i тіл обертання
Координати та вектори у просторі
- прямокутна система координат у просторі, координати точки;
- формула для обчислення вiдстанi між двома точками та формула для обчислення координат середини відрізка;
- поняття вектора, довжина вектора, колiнеарнi вектори, рiвні вектори, координати вектора;
- додавання, віднімання векторів, множення вектора на число;
- скалярний добуток векторів та його властивості;
- формула для знаходження кута між векторами, що задані координатами;
- умови колінеарності та перпендикулярності векторів, що задані координатами
Шановні учні! 
Тут ви можете пройти тести в
онлайні з математики.

Тести з математики 


Як рахуватимуть конкурсний бал вступникам-2016 

У кожному вищому навчальному закладі вчена рада у правилах прийому має визначити перелік і кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Вага кожного з цих сертифікатів має становити не менш як 20 відсотків конкурсного бала. А от вага середнього бала атестата може встановлюватися на рівні від 0 до 10 відсотків конкурсного бала, пише газета "Експрес". Вага ж бала за особливі успіхи - призерам IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ, на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, може становити від 0 до 5 відсотків. 
-- Загалом конкурсний бал - це сума балів за кожен сертифікат, середнього бала атестата, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей, за особливі успіхи, помножена на вагові коефіцієнти, встановлені правилами прийому до ВНЗ, - розповідає Наталія Радиш, юрист Всеукраїнської громадянської мережі ОПОРА. - Сума цих коефіцієнтів має дорівнювати одиниці. Міносвіти і науки рекомендують вишам рахувати конкурсний бал абітурієнта за формулою: КБ = K1хП1 + K2хП2 + K3хП3 + K4хA + K5хОУ, де: КБ -- конкурсний бал; П1, П2, П3, П4 - результати складання ЗНО за предметом 1, за предметом 2, за предметом 3, за предметом 4 (або бала за конкурс творчих або фізичних здібностей); А -- середній бал документа про повну загальну середню освіту (атестата); ОУ - бал за особливі успіхи. При цьому: К1 + К2 + К3 + К4 + К5 = 1. Конкурсний бал може бути меншим чи дорівнювати 200, але не більшим. 
-- У чому ж різниця між формулою, яку використовуватимуть цього року, і тою, за якою визначали конкурсний бал у 2015-му? 
-- Зміна полягає у тому, що під час попередньої вступної кампанії до максимально можливого конкурсного бала - 200 дораховували додаткові бали. До 10 таких балів можна було дістати або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу, або за призові місця на олімпіадах та за конкурси МАН України. Цього ж разу ці 10 балів мають входити до загального конкурсного бала. Тобто вже неможливо здобути 210 балів, можливий максимальний бал - 200. Я переглянула правила прийому до деяких вищих навчальних закладів у 2016 році. До прикладу, за профільний предмет коефіцієнт становить 0,4 або 0,45. Коефіцієнти, які множать на бали за сертифікати ЗНО, отримані з інших двох предметів, становлять 0,2 чи 0,25. Решту ж - 10% (0,1) розподіляють між атестатом і балами за особливі успіхи. 
-- Вочевидь, вищі навчальні заклади не мають наміру відмовлятися від урахування при вступі балів за атестат абітурієнтів? 
-- Враховувати середній бал за атестат при вступі почали за Табачника. Проте спочатку його прирівнювали до результату ЗНО з одного предмета. Тобто за атестат могли нараховувати максимально 200 балів. Та щороку велися дискусії про те, щоб скасувати врахування середнього бала атестата при вступі або зменшити його вагу. Торік це передано на розсуд керівництва вищих навчальних закладів. Вага атестата має бути не більшою ніж 10% конкурсного бала або може бути 0. І вже минулого року багато вищих навчальних закладів узагалі не враховувало бал за атестат при вступі.
 Богданна МАРТИНИК, газета "Експрес"

Читайте більше тут: http://expres.ua/main/2016/01/15/168880-rahuvatymut-konkursnyy-bal-vstupnykam-2016


Тестування - це велика кількість завдань за короткий проміжок часу. Як знайти нетрадиційні методи і традиційні розв'язування тестових завдань з різних тем геометрії, щоб зекономити час і отримати високі бали, розповідає доцент кафедри математики Київо-Могилянської академії Захарійченко Ю. А. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО. Рівняння з модулями.... ВІДЕО УРОКИ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНОЗавдання та відповіді тесту ЗНО з математики 2016 року

 Як розрахувати бал з математики
ТЕСТИ ЗНО ОНЛАЙН З МАТЕМАТИКИ 


ЗНО-2017: дати і предмети

Міносвіти затвердило порядок проходження ЗНО-2017.
2016 року перші предмети складали 5-13 травня. Цей експеримент початку зовнішнього незалежного оцінювання під час навчального року вирішили не продовжувати, тому ЗНО почнеться 23 травня і завершиться 16 червня. Таким чином іспити почнуться вже після завершення навчального року. З 6 лютого до 17 березня 2017 року слід подати документи для участі в ЗНО. Це робиться на сайті українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

ЗНО з математики: особливості тесту 2017 року

Особливості тесту ЗНО з математики 2017 року та матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Завдання, відповіді та зразки тестів минулих років.
ПІДГОТОВКА до ЗНО 2020 з математики. ЗНО 2021 демонстраційний варіант 1-10 завдання. #ЗНО на 200

            

Немає коментарів:

Дописати коментар