ВІТАЮ ВАС НА МОЄМУ БЛОЗІ! ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ БАГАТО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, УЧНІВ ТА БАТЬКІВ. НАДІЮСЯ, ЩО ВАМ СПОДОБАЄТЬСЯ. ЛАСКАВО ПРОШУ!

КОРОТКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК

Дистанційне навчання під час карантину. Математика 6клас

                                                         
                             Урок №100. 12 березня 
Тема:  Переставна та сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу.

Відеоурок.

     

Вивчити § 44.  Розв'язати №№1197(усно), 1198(усно), 1200(Істовпчик), 1202(І стовпчик), 1204, 1206, 1209, 1211.
                                                                                                            Урок №101-102.      13, 16 березня

Тема: Розподільна властивість множення

Відеоурок

Вивчити § 45.  Розв'язати №№1221(усно), 1222(усно), 1224(Істовпчик), 1228, 1230, 1232(1,3,5), 1234(2,4,6), 1236, 1238(1,3), 1242.


                                                                                 

Урок № 103-104.       16, 17 березня
Тема: Подібні доданки та їх зведення

ВідеоурокВивчити § 46.  Розв'язати №№ 1248(усно), 1250 (усно), 1252, 1253 (усно), 1254(1,2), 1255, 1256(усно), 1257(1,3,6), 1258, 1259, 1260.
                                                                                

Урок №105.         20 березня.ІІ. Виконати в зошиті аналогічно зразку  №1261(2; 3), №1262(2;3), №1264(2), № 1266(4), №1271(1).
ІІІ Виконати самостійну роботу на ст.229-230. Завдання 1, 3, 4, 6, 8. 

Розв'язки присилать мені на електронну скриньку    


Вивчити § 47.  Розв'язати №№1285(усно), 1287(усно), 1288(усно), 1289(1 - 3), 1290, 1291(усно), 1292(усно), 1293, 1294
(ІІ стовп.), 1295, 1296, 1297, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1308, 1309. 
                                                                                  
Урок № 110 -111.               6,      7 квітня
Тема:  Розв'язування рівнянь. Основні властивості рівнянь
Відеоурок 


Вивчити § 48.  Розв'язати №№1324(усно), 1326(усно), 1328, 1329, 1330, 1331, 1334(1;2;5), 1336(1;3;5), 1338(І стовпчик), 1341(І стовпчик), 1343(1;3), 1344, 1345(1;2), 1347(1;2), 1350.


   
                                                                                            
Урок №112 - 113.                       9,   10 квітня
Тема:  Розв'зування задач за допомогою рівнянь
Відеоурок 


Вивчити § 49.  Розв'язати №№1360(усно), 1362(усно), 1363, 1364, 1365, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1376.
                                                                                 
Урок №№114-115.           13,    14  квітня
Тема:   Розв'язування задач за допомогою рівнянь
 Відеоурок
  

Розв'язати №№1374, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1386.
                                                                           
Урок №116.                           16 квітня
Тема: Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання
І. Дати відповіді на запитання
1. Як поділити раціональні числа з різними знаками?
2. Як поділити два від'ємні числа? 
3. Чому дорівнює 0 : a ?    a : 0?
4. Сформулювати основні властивості рівняння.
5. Як переносять доданки з однієї частини рівняння в іншу?
6. Які етапи можна виділити, розв'язуючи задачу за допомогою 
рівняння?
ІІ. Систематизація знань в інтерактивних вправах: а) розв'язати приклади.


б)Розв'язавши рівняння, вас очікує сюрприз!ІІІ.Підготуватися до контрольної роботи
                                                                             
Урок №117.                        17 квітня
Тема:        Контрольна робота
                                                                                 
Урок №№ 118 -120.          21,   22 квітня
Тема:  Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами
І. Повторення: закінчити думку!
1. Щоб перемножити два числа з різними знаками, потрібно ____________;
2. Щоб розкрити дужки перед якими стоїть знак плюс, потрібно _________;
3. Щоб розкрити дужки перед якими стоїть знак мінус, потрібно _________;
4. Щоб розкрити дужки перед якими стоїть числовий множник, потрібно __;
·5. Не можна ділити на _____________;
·6. Якщо добуток двох чисел додатній, то множники мають ______________;
7. Подібними називаються доданки ________________;
8. Якщо добуток двох чисел від’ємний, то множники мають _____________;
ІІ. Розшифрувати слово, виконуючи приклади по порядку:Кодове слово
ІІІ. Розв'язати з підручника №№1416, 1418(усно), 1420(1,2,3,5,7), 1425, 1427, 1429, 1433(1,2,6), 1438(1), 1440(1), 1446.
                                                                            
Урок №121.                          23 квітня
Тема:     Перпендикулярні прямі
Відеоурок


Вивчити § 51.  Розв'язати №№1463(усно), 1464(усно), 1467, 1468, 1470, 1471.
                                                                            
Урок № 122-123.     24 квітня, 27 квітня
Тема:Паралельні та перпендикулярні прямі
Відеоурок
    

Вивчити § 52.  Розв'язати №№1473, 1479(усно), 1480, 1481, 1482, 1484, 1485, 1486, 1488,1489. 
                                                                                 
Урок № 124.                           28 квітня
           Тема:       Паралельні прямі
І. Дати відповіді на запитання:
1. Які прямі називаються перпендикулярними?
2. За допомогою яких інструментів можна побудувати перпендикулярні прямі?
3. Які відрізки і які промені називають перпендикулярними?
4. Які прямі називаються паралельними?
5. За допомогою яких інструментів можна побудувати паралельні прямі?
6. Чи можуть перетинатися дві прямі, перпендикулярні до третьої прямої?
7. Які відрізки і які промені називають паралельними?
ІІ. Виконати в зошиті такі вправи:
1. У якому з випадків на малюнку зображено перпендикулярні прямі, а в якому - паралельні прямі?Виконай відповідні записи.
2. Побудуй пряму АВ, познач точку С, що їй не належить. За допомогою косинця і лінійки побудуй пряму CD, перпендикулярну прямій АВ, та пряму CN, паралельну прямій АВ.
ІІІ. Розв'язати з підручника №№1475, 1483, 1487, 1490.
                                                                                 
Урок № 125 - 12830 квітня, 4,  5,  7 травня
Тема: Координатна площина
1 урок
Відеоурок

Вивчити § 53.  Розв'язати №№1493(усно), 1494(усно), 1495(усно), 1496(усно), 1498.
2 урок
І. Практична робота


ІІ. Розв'язати з підручника №№1499, 1500, 1502, 1503, 1504, 1506(усно), 1507.
3 урок 
І. Практична робота


ІІ. Розв'язати з підручника №№1509, 1511, 1513, 1518, 1520, 1521, 1522.
4 урок
І. Виконати завдання:
а)Записати координати точок на малюнку

б) Малюємо за координатами. Накресли на координатній площині дві замкнені ламані, послідовними вершинами яких є точки з координатами: (4; - 1), (7; - 2), ( - 2; - 3), ( - 10; 4), 
(- 3; 2), (1; 5), (8; 3), (7; - 2)      і     ( - 10; 4), ( - 12; 6), ( - 9; 9),
 ( - 12; 8), ( - 15; 9), ( - 12; 6). Познач точку (4; 2). Яка тварина тобі посміхається?
ІІ. Розв'язати з підручника №№1524, 1526, 1528, 1531.
                                                                                 
Урок № 129 - 130.         8,     12 травня
Тема: Приклади графіків залежності між величинами
І. Відеоурок


Вивчити § 54.  Розв'язати №№1539,1541, 1543, 1545, 1547(усно), 1548, 1550,1552, 1553.
                                                                                 
Урок №131.                 14  травня
Тема: Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання
І. Ще раз повторюємо координати!


ІІ. Повторюємо графік залежності між двома величинами


ІІІ. Розв'язуємо рівняння на повторення 
8(2х + 1) + 1 = 3(4х - 2) - 1, розкриваємо дужки, дістаємо:
16х + 8 + 1 = 12х - 6 - 1, зводимо подібні доданки в кожній частині рівняння, одержуємо:
16х + 9 = 12х - 7, з іксом переносимо вліву частину, без ікса - вправу частину рівняння, одержуємо рівняння:  16х - 12х = - 7 - 9, знову зводимо подібні доданки в кожній частині, одержуємо: 4х = - 16, звідки знаходимо х:       
х = - 16 : 4,        х = -4.
Відповідь. - 4.
ІV. Повторити  §50, всі дії з раціональними числами!
V. Розв'язати № 1554.
                                                                                 
Урок № 132.                   15 травня
Тема:  Контрольна робота
1. Побудувати чотирикутник ABCD, вершини якого знаходяться в точках А(4; - 2), В(4; 2), С(3; 2), D(3; - 2). Знайти його периметр Р і площу S.
2. Зошит коштує 2 грн. Заповнити таблицю залежності між кількістю n придбаних зошитів і їх вартістю p, грн. Після заповнення таблиці побудуйте графік цієї залежності.
3. Розв'язати рівняння:
                   9(3х - 2) - 6 = 5(4х - 1) + 2.
4. Знайти значення виразу:

Розв'язки присилать мені на електронну скриньку  ososok19601020@ukr.net      або на  вайбер або на  
месенджер до 19 травня!
                                                                                  
Урок № 133 - 134.          18,   19 травня
Тема: Повторення. Знаходження дробу від 
числа і числа за його дробом. Відсоткові 
розрахунки 
І. Повторення
1. Знаходження дробу від числа та 
знаходження відсотків від числа.


2. Знаходження числа за його дробом та 
знаходження числа за його відсотками.


3. Відсоткові розрахунки


ІІ. Розв'язати задачі:
1. В селі Сокиринці зі 320 будинків 25% користується пічним опаленням, інші обігріваються газом. Яка кількість будинків на пічному опаленні?
2.  В селищі Срібне для освітлення центральної вулиці встановили ліхтарі. Через місяць 28 з них, що становить 35% від усіх встановлених ліхтарів - перегоріли. Скільки ліхтарів було встановлено?
3. Цукровий буряк накопичує 25% цукру, тоді як цукрова тростина – лише 18%. Скільки тонн цукрової тростини треба переробити, щоб отримати стільки ж цукру, як із 3600 т цукрових буряків?
4. Визначте відсоток вмісту цукру в сиропі, якщо 250 г сиропу містить 115 г цукру.
5. Шафа коштувала 2400 грн. Спочатку її ціну знизили на 10%, а потім нову ціну підвищили на 25%. Якою стала ціна шафи після цих змін?
                                                                                                            
Урок № 135.                  21 травня 
Тема: Повторення. Додатні та від'ємні числа. Модуль числа
І. Повторення. Дати відповіді на запитання
1. Які числа називаються додатними, а які - від'ємними?
2. Яке число не є ні додатним, ні від'ємним?
3. Що називають координатною прямою?
4. Що таке координата точки?
5. Які числа називаються протилежними?
6. Які числа називають цілими? раціональними?
7. Що називають модулем числа?
8. Сформулюйте правило порівняння від'ємних чисел.
ІІ. Звернути увагу на приклади з модулями


ІІІ. Розв'язати з підручника №№ 923, 941, 988. Повторити §§33, 34, 35, 36, 37.
                                                                                 
Урок № 136.            22 травня
Тема:  Повторення. Додавання і віднімання раціональних чисел
І. Повторення


ІІ. Дайте відповіді на запитання:
1. Як додати два від'ємні числа?
2. Чому дорівнює сума двох протилежних чисел?
3. Як додати два числа з різними знаками?
4. Сформулюй правило віднімання раціональних чисел.
5. У якому випадку різниця двох чисел є додатною?
6. У якому випадку різниця двох чисел є від'ємною?
ІІІ. Розв'язати з підручника № 1114, № 1115.
ІV. Повторити §§38, 39, 40, 41.
                                                                                 
Урок №137 - 138.             25,  26 травня
Тема: Множення і ділення раціональних чисел. Основні властивості рівнянь
І. Повторення

ІІ. Дайте відповіді на запитання:
1. Як перемножити два числа з різними знаками?
2.  Як перемножити два від'ємні числа?
3. Сформулюйте правило ділення двох від'ємних чисел.
4. Сформулюйте правило ділення двох чисел з різними знаками.
5. Сформулюй основні властивості рівняння.
6. Як перенести доданки з однієї частини рівняння в іншу?
ІІІ. Розв'язати з підручника №№ 1348, 1350, 1352.
ІV. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи. Повторити §§43, 46, 47, 48, 49.
                                                                                 
Урок № 139.                 28 травня
Тема:      Підсумкова контрольна робота
1. Від мотузки завдовжки 12 м відрізали 2/3 її довжини. Скільки метрів мотузки відрізали?
2. Човен проплив 32 км, що становить 40% від довжини маршруту. Яка довжина маршруту?
3. Знайди всі цілі числа, при яких буде правильною нерівність |x| < 3,5.
4. Розв'язати рівняння:
               0,3(х - 6) = 0,4(8 - х) - 7,1.
5. Розв'язати задачу за допомогою рівняння.
У баскетбольній секції у 4 рази більше учнів, ніж у секції шахів. Скільки учнів у секції шахів, якщо їх там на 18 менше, ніж у баскетбольній секції?
Розв'язки подпти до 29 травня
                                                                                 

Немає коментарів:

Дописати коментар