ВІТАЮ ВАС НА МОЄМУ БЛОЗІ! ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ БАГАТО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ, УЧНІВ ТА БАТЬКІВ. НАДІЮСЯ, ЩО ВАМ СПОДОБАЄТЬСЯ. ЛАСКАВО ПРОШУ!

КОРОТКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК

Календарно-тематичні плани (6-11 класи)

6 клас математика
(140 годин. I семестр — 64 години, 4 години на тиждень,
II семестр — 76 годин, 4 години на тиждень)
уроку
Тема уроку
Дата
1.       
Повторення. Дії з натуральними числами.

2.      
Дії з дробовими числами.

3.      
Вирази і рівняння.

4.      
Розв’язування задач на відсотки

5.      
Розв’язув. Задач, що зводяться до простіших рівнянь.

6.      
Діагностична контрольна робота.

7.      
Дільники та кратні натурального числа

8.      
Дільники та кратні натурального числа

9.      
Ознаки подільності на 2, 5, 10

10.                        
Ознаки подільності на 9 і 3

11.                        
Прості та складені числа

12.                        
Розкладання чисел на прості множники

13.                        
Найбільший спільний дільник

14.                        
Найменше спільне кратне

15.                        
Систематизація знань. Самостійна робота

16.                        
Контрольна робота №1

17.                        
Основна властивість дробу

18.                        
Зведення дробу до нового знаменника. Скорочення дробів

19.                        
Скорочення дробів

20.                        
Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника

21.                        
Зведення дробів до спільного знаменника.Порівняння дробів. Самостійна робота.

22.                        
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

23.                        
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

24.                        
Додавання і віднімання мішаних чисел

25.                        
Додавання і віднімання мішаних чисел

26.                        
Перетворення звичайних дробів у десяткові

27.                        
Десяткове наближення звичайного дробу

28.                        
Розв’язування вправ

29.                        
Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання. Самостійна робота.

30.                        
Контрольна робота №2

31.                        
Множення звичайних дробів

32.                        
Множення звичайних дробів

33.                        
Множення звичайних дробів

34.                        
Знаходження дробу від числа

35.                        
Знаходження дробу від числа. Самост.робота.

36.                        
Взаємно обернені числа.

37.                        
Ділення звичайних дробів

38.                        
Ділення звичайних дробів

39.                        
Ділення звичайних дробів

40.                        
Знаходження числа за його дробом 

41.                        
Знаходження числа за його дробом 

42.                        
Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

43.                        
Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами

44.                        
Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами.

45.                        
Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання. Самостійна робота.

46.                        
Контрольна робота №3

47.                        
Відношення. Основна властивість відношення

48.                        
Пропорція

49.                        
Основна властивість пропорції

50.                        
Пряма пропорційна залежність

51.                        
Пряма пропорційна залежність.

52.                        
Пряма пропорційна залежність.

53.                        
Масштаб. Знаходження відстаней на карті

54.                        
Масштаб. Знаходження відстаней на карті

55.                        
Поділ числа у даному відношенні

56.                        
Контрольна робота №4

57.                        
Обернена пропорційна залежність

58.                        
Обернена пропорційна залежність

59.                        
Відсоткове відношення двох чисел

60.                        
Зміна величини у відсотках

61.                        
Відсоткові розрахунки

62.                        
Відсоткові розрахунки. Самостійна робота.

63.                        
Коло. Довжина кола

64.                        
Коло. Довжина кола

65.                        
Круг. Площа круга

66.                        
Площа круга. Круговий сектор

67.                        
Стовпчасті та кругові діаграми

68.                        
Циліндр. Конус. Куля.

69.                        
Контрольна робота №5

70.                        
Додатні та від’ємні числа. Число нуль

71.                        
Координатна пряма

72.                        
Координатна пряма

73.                        
Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа

74.                        
Раціональні числа.

75.                        
Модуль числа

76.                        
Модуль числа

77.                        
Модуль числа

78.                        
Порівняння раціональних чисел

79.                        
Порівняння раціональних чисел.


80.                        
Порівняння раціональних чисел. Систематизація знань та підготовка до тем. оцін. Самост.робота.

81.                        
Контрольна робота №6

82.                        
Додавання від’ємних чисел

83.                        
Додавання від’ємних чисел

84.                        
Додавання чисел з різними знаками

85.                        
Додавання чисел з різними знаками

86.                        
Додавання чисел з різними знаками. Самост.робота.

87.                        
Властивості додавання

88.                        
Властивості додавання

89.                        
Віднімання раціональних чисел

90.                        
Віднімання раціональних чисел

91.                        
Віднімання раціональних чисел

92.                        
Розкриття дужок

93.                        
Розкриття дужок. Самостійна робота

94.                        
Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

95.                        
Контрольна робота №7

96.                        
Множення раціональних чисел

97.                        
Множення раціональних чисел

98.                        
Множення раціональних чисел

99.                        
Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу

100.                   
Переставна і сполучна властивості множення

101.                   
Розподільна властивість множення

102.                   
Розподільна властивість множення

103.                   
Подібні доданки та їх зведення

104.                   
Подібні доданки та їх зведення. Самостійна робота.


105.                   
Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

106.                   
Контрольна робота №8

107.                   
Ділення раціональних чисел

108.                   
Ділення раціональних чисел

109.                   
Ділення раціональних чисел

110.                   
Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

111.                   
Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

112.                   
Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівнянь

113.                   
Розв’язування задач за допомогою рівнянь

114.                   
Розв’язування задач за допомогою рівнянь

115.                   
Розв’язування задач за допомогою рівнянь

116.                   
Розв’язування задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота

117.                   
Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

118.                   
Контрольна робота №9

119.                   
Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

120.                   
Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами

121.                   
Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Самостійна робота.

122.                   
Перпендикулярні прямі

123.                   
Перпендикулярні та паралельні прямі

124.                   
Паралельні прямі

125.                   
Координатна площина

126.                   
Координатна площина

127.                   
Координатна площина

128.                   
Координатна площина

129.                   
Приклади графіків залежності між величинами

130.                   
Приклади графіків залежності між величинами

131.                   
Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

132.                   
Контрольна робота №10

133.                   
Повторення.Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

134.                   
Відсоткові розрахунки

135.                   
Додатні та від’ємні числа. Модуль числа

136.                   
Додавання і віднімання раціональних чисел

137.                   
Множення раціональних чисел

138.                   
Ділення раціональних чисел. Основні властивості рівнянь

139.                   
Підсумкова контрольна робота за 6 клас

140.                   
Підсумковий урок


7 клас алгебра
(70 годин. I семестр — 32 години, 2 години на тиждень,
II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень)
№ уроку
Тема уроку
Дата
Пр.
1.      
Повторення.  Дії з раціональними числами.


2.      
Розв’язування рівнянь на повторення.


3.      
Розв’язування задач на повторення.


4.      
Діагностична контрольна робота.


      5.
Числові вирази. Вирази зі змінними.

      6.
Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

      7.
Тотожні вирази

      8.
Тотожність. Тотожні перетворення виразів.

      9.
Доведення тотожностей

     10.
Степінь з натуральним показником

     11.
Властивості степеня з натуральним показником

     12.
Властивості степеня з натуральним показником

     13.
Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

     14.
Множення одночленів. Самостійна робота.

     15.
Піднесення одночленів до степеня.

     16.
Контрольна робота №1

     17.
Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення

     18.
Додавання і віднімання многочленів

     19.
Додавання і віднімання многочленів

     20.
Множення одночлена і многочлена

     21.
Множення одночлена і многочлена. Самостійна робота.

     22.
Множення двох многочленів

     23.
Множення двох многочленів

     24.
Розкладання многочленів на множники винесенням спільного множника за дужки

     25.
Розкладання многочленів на множники способом групування

     26.
Розкладання многочленів на множники способом групування. Самостійна робота.

     27.
Контрольна робота №2

     28.
Квадрат двочлена

     29.
Квадрат двочлена

     30.
Різниця квадратів

     31. 
Різниця квадратів

     32.
Сума і різниця кубів

     33.
Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники

     34.
Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники

     35.
Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники. Самостійна робота.

     36.
Контрольна робота №3

     37.
Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

     38.
Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

     39.
Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

     40.
Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

41.                         
Застосування різних способів розкладання многочленів на множники. Самостійна робота.


     42.
Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів

     43.
Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів

     44.
Розв’язування вправ на застосування перетворень виразів

     45.
Контрольна робота №4

     46.     
Функції.

     47.
Область визначення та область значень функції

     48.
Область визначення та область значень функції

     49.
Графік функції

     50.
Графік функції

     51.
Лінійна функція, її властивості та графік

     52.
Лінійна функція, її властивості та графік. Самостійна робота.

     53.
Лінійна функція, її властивості та графік

     54.
Контрольна робота №5

     55.
Лінійне рівняння з однією змінною

     56.
Лінійне рівняння із двома змінними та його графік

     57.
 Система двох лінійних рівнянь із двома змінними та його розв’язок.

     58.
Графічний спосіб розв’язування системи

     59.
Спосіб підстановки

     60.
Спосіб підстановки

     61.
Спосіб додавання

     62.
Спосіб додавання. Самостійна робота.

     63.
Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними

     64.
Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь із двома змінними

     65.
Контрольна робота №6

     66.
Перетворення виразів;

     67.
Перетворення виразів

     68.
Розв’язування рівнянь

     69.
Розв’язування задач

     70.
Підсумкова тематична контрольна робота №77 клас геометрія
  (70 год. I семестр-32 год, 2 год. на, II семестр-38 год, 2 год. на тиждень)

№n/n
Тема уроку
Дата
Пр.
     1.
Точка і пряма. Властивості точок і прямих. Промінь

     2.
Відрізки. Вимірювання та відкладання відрізків.

     3.      
Розв’язування задач


     4.
Означення кута. Рівність кутів.

     5.      
Розв’язування задач


     6.
Бісектриса кута. Вимірювання та відкладання кутів.

     7.      
Розв’язування задач.Самостійна робота.


     8.
Контрольна робота №1

     9.
Аксіоми, теореми, означення

    10.
Суміжні кути

    11.
Суміжні кути

    12.
Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються

    13.
Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються. Самостійна робота.

    14.
Контрольна робота №2

    15.
Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої

    16.
Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої

    17.
Розв’язування задач

    18.
Паралельні прямі

    19.            
Кути, утворені при перетині двох прямих січною.


    20.            
Ознаки паралельності прямих


    21.            
Розв’язування задач


    22.            
Властивості паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною


    23.            
Властивості паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною


    24.            
Властивості паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною


    25.            
Розв’язування задач. Самостійна робота.


    26.
Контрольна робота №3

    27.
Трикутник і його елементи.

    28.
Рівність геометричних фігур. Ознаки рівності трикутників.

    29.
Перша ознака рівності трикутників та її застосування

    30.            
Перша ознака рівності трикутників та її застосування


    31.
Друга ознака рівності трикутників та її застосування

    32.            
Друга ознака рівності трикутників та її застосування


    33.
Розв’язування задач .

    34.
Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки.

    35.            
Розв’язування задач . Самостійна робота.


    36.            
Медіана, бісектриса і висота трикутника


    37.            
Третя ознака рівності трикутників та її застосування


    38.
Третя ознака рівності трикутників та її застосування

    39.
Контрольна робота №4

    40.
Сума кутів трикутника

    41.
Сума кутів трикутника

    42.
Зовнішній кут трикутника та його властивості

    43.
Зовнішній кут трикутника та його властивості

    44.
Прямокутні трикутники. Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників

    45.
Прямокутні трикутники. Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників

    46.
Прямокутні трикутники. Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників

    47.
Розв’язування задач . Самостійна робота.

    48.            
Нерівність трикутника


    49.            
Нерівність трикутника


    50.            
Розв’язування задач


    51.
Контрольна робота №5

    52.
Коло. Круг

    53.
Коло. Круг

    54.
Дотична до кола, її властивості

    55.
Дотична до кола, її властивості

    56.
Коло, вписане в трикутник

    57.
Розв’язування  задач

    58.            
Коло, описане навколо трикутника


    59.            
Розв’язування  задач. Самостійна робота.


    60.
Взаємне розміщення двох кіл

    61.
Взаємне розміщення двох кіл

    62.
Геометричне місце точок

    63.
Геометричне місце точок

    64.
Контрольна робота №6

    65.
Розв’язування  задач

    66.
Розв’язування  задач

    67.
Розв’язування  задач

68-69. 
Розв’язування  задач

70.
Підсумкова контрольна робота №7


8 клас алгебра
    (2 години на тиждень, Ιсеместр – 32 години, ΙΙ семестр – 38 годин)
 № n/n
Тема уроку
Дата
Пр.
     1.
Повторення. Цілі вирази.
     2. 
Дії з одночл. та многочленами. Формули скороч.множен.
     3. 
Розв’язування систем лінійних рівнянь.
     4.
Діагностична контрольна робота.
     5.
Дроби. Дробові вирази.
     6.
Раціональні вирази. Допустимі значення змінних.
     7.
Основні властивості дробу. Скорочення дробів.

     8.
Зведення дробів до нового знаменника.

     9.
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

    10.
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

    11.
Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

    12.
Додавання і відн. дробів з різними знамен. Самост. роб.

    13.
Контрольна робота №1

    14.
Множення дробів.

    15.
Піднесення дробу до степеня.

    16.
Піднесення дробу до степеня.

    17.
Ділення дробів

    18.
Ділення дробів

    19.
Тотожні перетворення раціональних виразів

    20.
Тотожні перетворення раціональних виразів

    21.
Тотожні перетворення раціональних виразів

    22.
Раціональні рівняння.

    23.
Розв’язування раціональних рівнянь. Самост. робота.

    24.
Контрольна робота №2

    25.
Означення степеня з цілим від’ємним показником

    26.
Властивості степеня з цілим від’ємним показником

    27.
Властивості степеня з цілим від’ємним показником

    28.
Стандартний вигляд числа

    29.
Стандартний вигляд числа

    30.
                        к
Функція у= -----, її властивості і графік             х

    31.
Контрольна робота №3

    32.
Підсумковий урок.

    33.
Функція у=х2, її властивості і графік

    34.
Квадратний корінь.

    35.
Арифметичний квадратний корінь.

    36.
Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.

    37.
Ірраціональні та дійсні числа.

    38.
Арифметичний квадратний корінь із добутку, дробу, степеня.

    39.
Добуток і частка квадратних коренів.

    40.
Добуток і частка квадратних коренів.

    41.
Винесення множника з- під знака кореня.

    42.
Внесення множника під знак кореня.

    43.
Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Самостійна робота.

    44.
Функція  у=√х , її властивості і графік.

    45.
Підсумковий урок

    46.
Контрольна робота №4

    47.
Означення квадратного рівняння.

    48.
Неповні квадратні рівняння та їх розв’язування

    49.
Формула коренів квадратного рівняння

    50.
Формула коренів квадратного рівняння

    51.
Теорема Вієта

    52.
Теорема Вієта

    53.
Теорема Вієта. Самостійна робота.

    54.
Підсумковий урок

    55.
Контрольна робота №5

    56.
Квадратний тричлен і його корені.

    57.
Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

    58.
Розв’язування рівнянь, що зводяться  до квадрат. рівнянь

    59.
Розв’язування рівнянь, що зводяться  до квадрат. рівнянь

    60.
Розв’язування задач, що зводяться до складання квадратних рівнянь.

    61
Розв’язування задач, що зводяться до складання квадратних рівнянь.

    62.
Розв’язування задач, що зводяться до складання квадратних рівнянь. Самостійна робота.

    63.
Підсумковий урок.

    64.
Контрольна робота №6

    65.
Тотожні перетворення раціональних виразів

    66.
Функції і графіки

    67.
Степінь з цілим від’ємним показником

    68.
Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних.

    69.
Розв’язування задач.

    70.
Підсумкова контрольна робота  №78 клас геометрія
( І семестр - 32 год., ІІ семестр – 38 год., всього 70 год.)
 n/n
Тема уроку
Дата
Пр.
1.      
Повторення. Взаємне розміщення прямих на площині.

2.      
Суміжні і вертикальні кути.

3.      
Трикутники. Ознаки рівності трикутників.

4.      
Діагностична контрольна робота.

5.      
Чотирикутники, його елементи. Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника.

6.      
Розв’язування задач.

7.      
Означення паралелограма. Властивості паралелограма

8.      
Властивості паралелограма.

9.      
Теореми про ознаки паралелограма.

10.                        
Розв’язування задач. Самостійна робота.

11.                        
Прямокутник

12.                        
Ромб. Квадрат

13.                        
Розв’язування задач.

14.                        
Означення трапеції. Окремі види трапеції

15.                        
Окремі види трапецій та їх властивості

16.                        
Розв’язування задач. Самостійна робота.

17.                        
Контрольна робота №1

18.                        
Теорема Фалеса

19.                        
Середня лінія трикутника

20.                        
Середня лінія трапеції.

21.                        
Розв’язування задач.Самостійна робота.

22.                        
Градусна міра дуги. Вписаний кут.

23.                        
Наслідки з т-ми про вписаний кут. Розв’язув. задач.

24.                        
Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники.

25.                        
Розв’язування задач.

26.                        
Контрольна робота №2

27.                        
Узагальнена теорема Фалеса.

28.                        
Означення подібних трикутників

29.                        
Розв’язування задач

30.                        
Подібність трикутників за двома кутами

31.                        
Подібність трикутників за двома сторонами та кутом між ними

32.                        
Подібність трикутників за трьома сторонами

33.                        
Ознаки подібності прямокутних трикутників. Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику.

34.                        
Розв’язування задач. Самостійна робота.

35.                        
Застосування подібності трикутників.

36.                        
Середні пропорційні відрізки в прямок. трикутнику.

37.                        
Властивість бісектриси трикутника.

38.                        
Метричні співвідношення в колі

39.                        
Розв’язування задач

40.                        
Контрольна робота №3

41.                        
Ламана і многокутники

42.                        
Сума кутів опуклого многокутника

43.                        
Поняття площі многокутника

44.                        
Площа прямокутника . Площа паралелограма.

45.                        
Площа прямокутника.

46.                        
Площа трапеції.

47.                        
Розв’язування задач. Самостійна робота.

48.                        
Відношення площ подібних трикутників

49.                        
 Розв’язування задач

50.                        
Контрольна робота №4

51.                        
Теорема Піфагора

52.                        
Теорема, обернена до теореми Піфагора

53.                        
Розв’язування задач.

54.                        
Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника

55.                        
Тригонометричні тотожності

56.                        
Розв’язування задач. Самостійна робота.

57.                        
Формули доповнення

58.                        
Значення тригонометрич. функцій кутів 30°, 45°, 60°   

59.                        
Розв’язування задач

60.                        
Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

61.                        
Розв’язування прямокутних трикутників

62.                        
Розв’язування задач. Самостійна робота.

63.                        
Контрольна робота №5

64.                        
Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат: властивості, обчислення площ

65.                        
Трапеція: властивості, обчислення площі

66.                        
Площа трикутника

67.                        
Подібність трикутників та її застосування.

68.                        
Прямокутний трикутник

69.                        
Підсумкова контрольна робота №6

70.                        
Підсумковий урок9  клас алгебра 
( І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год,  всього 70 год)
№n/n
Тема уроку
Дата
Пр.
    1.
Повторення. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних.
    2.
Розв’язув. задач за допомогою рівнянь і систем рівнянь.
    3.
Діагностична контрольна робота.
    4.
Загальні відомості про нерівності.
    5.
Основні властивості числових нерівностей
    6.
Доведення числових нерівностей.

    7.
Почленне додавання  і множення нерівностей.

    8.
Розв’язування задач. Самостійна робота.

    9.
Нерівність з однією змінною.

   10.
Числові проміжки . Переріз і об’єднання проміжків.

   11.
Лінійна нерівність з однією змінною.

   12.
Лінійна нерівність з однією змінною. Нерівності з модулями

   13.
Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною.

   14.
Розв’язування систем лінійних нерівностей . Самостійна робота.

   15.
Доведення нерівностей.

   16.
Контрольна робота №1

   17.
Функції.

   18.
Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.

   19.
Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції.

   20.
Найпростіші перетворення графіків функцій

   21.
Найпростіші перетворення графіків функцій

   22.
Найпростіші перетворення графіків функцій

   23.
Функція у =ах2 + bх + с, її властивості та графіки

   24.
Функція у =ах2 + bх + с , її властивості та графіки

   25.
Функція у =ах2 + bх + с, її властивості та графіки

   26.
Квадратна нерівність.

   27.
Розв’язання квадратних нерівностей. Самостійна робота.

   28.
Розв’язання квадратних нерівностей

   29.
Контрольна робота №2

   30.
Графік рівняння з двома змінними

   31.
Системи рівнянь  з двома змінними.

   32.
Графічний спосіб розв’язування систем рівнянь з двома змінними

   33.
Розв’язання систем рівнянь з двома змінними

   34.
Розв’язування  систем  рівнянь з двома змінними

   35.
Розв’язання текстових задач складання системи рівнянь з двома змінними

   36.
Розв’язання текстових задач складання системи рівнянь з двома змінними

   37.
Розв’язування вправ. Самостійна робота.

   38.
Контрольна робота №3

   39.
Математичне моделювання

   40.
Математичне моделювання

   41.
Відсоткові розрахунки.

   42.
Формула складних відсотків.

   43.
Наближені обчислення.

   44.
Випадкова подія.

   45.
Ймовірність випадкової  події

   46.
Статистичні дані.

   47.
Способи подання даних. Самостійна робота.

   48.
Контрольна робота №4

   49.
Числові послідовності. Властивості числових послідовностей

   50.
Арифметична прогресія. 

   51.
Формула  n-го  члена арифметичної  прогресії .

   52.
Сума перших n членів арифметичної прогресії

   53.
Сума перших n членів арифметичної прогресії.Самост. роб.

   54.
Контрольна робота №5

   55.
Геометрична прогресія

   56.
Формула  n-го  члена геометричної прогресії

   57.
Сума перших n членів геометричної прогресії

   58.
Сума перших n членів геометричної прогресії.Самост. роб.

   59.
Нескінченна геометрична прогресія  та її сума

   60.
Контрольна робота №6

   61.
Числові нерівності

   62.
Розв’язування лінійних нерівностей та їх систем

   63.
Функції, властивості функції, властивості квадратичної функції.

   64.
Розв’язування рівнянь та нерівностей з однією змінною

   65.
Розв’язув. систем рівнянь 2-го степеня з двома змінними.

   66.
Розв’язування  задач за допомогою систем рівнянь.

   67.
Відсоткові розрахунки

   68.
Числові послідовності

   69.
Підсумкова контрольна робота №7

   70.
Підсумковий урок за курс алгебри 9 кл.


  9 клас геометрія  ( І семестр - 32 год., ІІ семестр – 38 год., всього 70 год.)ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ АЛГЕБРИ В 10 КЛАСІ 
ЗА ОНОВЛЕНОЮ ПРОГРАМОЮ 
  

Календарно - тематичне планування геометрії
 в 10 класі за оновленою програмою
  

Немає коментарів:

Дописати коментар